Menu

Praktische Filosofie

Wil je als geïnteresseerde met filosofie aan de slag en jouw persoonlijke gesprekstechnieken verbreden? Geef je dan op voor deze drie bijeenkomsten toegepaste filosofie.

Mieke Hendrikse legt het verschil uit tussen een goed gesprek en een filosofisch gesprek. Je komt ook te weten waar ethiek, antropologie, politiek en sociale filosofie over gaan.

Luisteren en verwoorden

We gaan in op wat filosofische vraagstukken zijn. De begrippen aanname en drogredenering worden besproken. Op een toegankelijke en interactieve wijze ga je een Socratisch gesprek aan en voer je een open debat. Ook word je uitgedaagd stelling te nemen. Je leert je eigen zienswijze te verwoorden en vrijuit te spreken, maar ook om anderen spreekruimte te geven en zorgvuldig(er) te luisteren. Durf jij in te gaan op vragen als: is de mens van nature goed of slecht? Of: is jouw mening altijd waar? Na deze bijeenkomsten stap je met hernieuwde wijsheid naar buiten!

Inschrijven

Inschrijven

Algemene informatie

Data en tijden

dinsdag 10 maart; de 2e en 3e les zijn door de Corona crisus verschoven naar 23 en 30 juni 2020 van 19.30-21.30 uur:

Plaats/accomodatie

Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem

Trainer

Mieke Hendrikse

Extra informatie

Inschrijven niet meer mogelijk.