Menu

Taalmaatje

Vanaf 1 augustus worden weer afspraken gepland voor intakes en koppelingen. Uiteraard nemen we hierbij de maatregelen van het RIVM in acht. Vanwege de coronamaatregelen is er echter een achterstand ontstaan die we eerst willen 'wegwerken'. Nieuwe aanmeldingen voor een taalmaatje zullen daardoor even moeten wachten. Maak voor een aanmelding voor Taalmaatjes gebruik van het e-mailadres  

Vrijwilligerscentrale Arnhem verzorgt het Taalmaatjes project waarbij een Nederlands sprekende vrijwilliger gekoppeld wordt aan een anderstalige. De intake van de vrijwilliger en anderstalige en de koppeling wordt verzorgd door een team van vier vrijwillig coördinatoren.

Informatie over project Taalmaatjes 

Het project Taalmaatjes is opgezet omdat veel anderstaligen behoefte hebben om in informele sfeer hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt er onder Arnhemmers voldoende animo om op vrijwillige basis aan deze behoefte te voldoen. VWC Arnhem brengt met het project Taalmaatjes anderstaligen in contact met geïnteresseerde vrijwilligers. Uit de praktijk blijkt dat het contact tussen een anderstalige en een taalmaatje het meest effectief is, wanneer er een ‘klik’ is tussen beiden. Om die reden investeren we in het kennismakingsproces en het realiseren van die ‘klik’. Meer informatie over Taalmaatjes

Het niveau Nederlands van de anderstalige is in ieder geval zodanig dat er met een taalmaatje te communiceren valt. Dit betekent in de praktijk meestal dat een anderstalige minimaal een half jaar taalles moet hebben gevolgd.  

Aanmelden en informatie:
Alex Smits, (026) 4422833, bereikbaar op maandag en donderdag 
Marieke Kramer, (026), 4422833, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 

Taalmaatjes kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan  o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres.