Menu

Taalmaatje

Vrijwilligerscentrale Arnhem verzorgt het Taalmaatjes project waarbij een Nederlands sprekende vrijwilliger gekoppeld wordt aan een anderstalige. De intake van de vrijwilliger en anderstalige en de koppeling wordt verzorgd door een team van vier vrijwillige coördinatoren.

Informatie over project Taalmaatjes 

Het project Taalmaatjes is opgezet omdat veel anderstaligen behoefte hebben om in informele sfeer hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt er onder Arnhemmers voldoende animo om op vrijwillige basis aan deze behoefte te voldoen. VWC Arnhem brengt met het project Taalmaatjes anderstaligen in contact met geïnteresseerde vrijwilligers. Uit de praktijk blijkt dat het contact tussen een anderstalige en een taalmaatje het meest effectief is, wanneer er een ‘klik’ is tussen beiden. Om die reden investeren we in het kennismakingsproces en het realiseren van die ‘klik’. Meer informatie over Taalmaatjes

Het niveau Nederlands van de anderstalige varieert van ‘heel laag’, b.v. iemand die bezig is met een taalcursus, tot ‘high skill professional’, b.v. een buitenlander die in Nederland werkt en vooral Engels spreekt en alles daartussen. 

Aanmelden en informatie:
Sanne van der Werff, (026) 4422833, bereikbaar op maandag en donderdag 
Marieke Kramer, (026), 4422833, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 

Taalmaatjes kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan  o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres.