Menu

Meer informatie Taalmaatje

Bemiddelingsprocedure:

-      kennismakingsgesprek

we voeren zowel met de taalmaatjes als de anderstaligen een kennismakingsgesprek, waarin wederzijdse wensen en mogelijkheden worden geïnventariseerd. We vragen naar voorkeuren met betrekking tot geslacht, taalniveau, land van herkomst, plaats van het contact, hobby’s, interesses etc.
Op basis van de wensen en mogelijkheden van het taalmaatje stellen we een anderstalige voor die daar het best bij past. Soms gaat dat heel snel, soms moet men een tijdje wachten op een passende koppeling. Als een taalmaatje akkoord gaat met de voorgestelde anderstalige, maken we een afspraak voor een:

 -      koppelingsgesprek
We nodigen het taalmaatje en de anderstalige uit voor een koppelingsgesprek. In aanwezigheid van een medewerker van VWC Arnhem maakt het koppel kennis met elkaar en worden afspraken gemaakt over het volgende contact; waar en wanneer men elkaar weer zal ontmoeten. Ook worden de wederzijdse verwachtingen, het doel en de beoogde resultaten besproken. Deze worden vastgelegd in een taalplan.

 -      taalmaatjesontmoetingen
Het taalmaatje en de anderstalige ontmoeten elkaar zoals afgesproken in het taalplan. Van iedere ontmoeting wordt een korte rapportage gemaakt door de anderstalige.

-      evaluatiegesprek
Tijdens het koppelingsgesprek wordt met het taalmaatje en de anderstalige een afspraak gemaakt voor een (tussen) evaluatiegesprek. Dat gesprek vindt plaats na ongeveer drie maanden en gebeurt telefonisch of via e-mail.

Afspraken:

-       looptijd

Uitgangspunt is dat het koppel gedurende één jaar één keer per week (ongeveer anderhalf uur) contact heeft met elkaar. Van deze afspraak kan men in onderling overleg afwijken.

 -      inhoud van het contact
Het koppel bepaalt zelf de inhoud van het contact. De anderstalige heeft bijvoorbeeld behoefte aan ‘beter Nederlands’ leren spreken, wil juist leren de puntjes op de ‘i’ te zetten of wil meer grammatica oefenen. Het koppel kan ook samen bepaalde activiteiten ondernemen: een bezoek aan de bibliotheek, de stad, een park, of gewoon boodschappen doen. Dit wordt in het taalplan beschreven.

 -      einde
Na afloop van het taaljaar vind er een eindevaluatie plaats. Dit kan na één jaar zijn of eerder als de leervraag is beantwoord.  

Randvoorwaarden 
-      hulpmiddelen

VWC Arnhem beschikt over een aantal hulpmiddelen, zoals Spreektaal 1 en 2, een beeldwoordenboek, een spel “rondje Nederland’ met allerlei cultuurvragen en een inburgeringsmap. Koppels die in In de Weerd afspreken, kunnen hiervan gebruik maken.Daarnaast is er een document beschikbaar waarin allerlei relevante websites en tips zijn verzameld. Taalmaatjes kunnen altijd mailen of bellen met VWC Arnhem als ze iets willen bespreken.

 -         ondersteuning
1. VWC Arnhem organiseert een paar keer per jaar een uitwisselingsavond of –middag. Soms aan de hand van een thema, zoals inburgering of taalverwerving. Hiervoor worden alle taalmaatjes per mail uitgenodigd.

2. één keer per jaar organiseert VWC Arnhem een activiteit voor taalmaatjes en anderstaligen samen.

 -      verzekering en onkostenvergoeding
VWC Arnhem heeft voor haar vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast heeft een taalmaatje recht op een onkostenvergoeding van drie euro per dagdeel per week. Deze vergoeding kan per kwartaal gedeclareerd worden via een declaratieformulier. Deze is op te vragen en kan worden ingediend bij Liesbeth te Lindert: liesbeth@vrijwilligerscentralearnhem.nl.

 -      vrijwilligersovereenkomst 
Na een koppeling ondertekenen VWC Arnhem en het taalmaatje een vrijwilligersovereenkomst. De ondertekende overeenkomst is voorwaarde voor het ontvangen van de vrijwilligersvergoeding. 

Aanmelden en informatie: