Menu

Vrijwilliger Ondersteuning in laatste levensfase

Misschien heb je het al eens meegemaakt: iemands laatste levensfase. Ongetwijfeld geen fijn onderwerp, maar het hoort bij het leven. Het is niet verkeerd om daar af en toe bij stil te staan. De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg biedt je deze kans. De taak van de vrijwilliger bestaat eruit om de mantelzorgers te ondersteunen en tijdelijk te ontlasten van de dagelijkse druk. Bekijk de film op onze website voor een indruk van dit werk.

Werktijden

  • Door de week,
  • In het weekend
  • Overdag, 's Avonds, in overleg
  • Inzetten vinden meestal één of twee dagdelen per week plaats, maximaal 1 nacht per week.

Uitgebreide taakomschrijving

Je neemt als vrijwilliger gedurende een aantal uren de zorgtaak over en de mantelzorger heeft daardoor even tijd voor zichzelf om iets anders te doen en op adem te komen. Dat is de zogenoemde respijtzorg thuis. Je komt dus in de zeer nabije leefomgeving van een terminaal zieke en binnen een zeer specifieke huiselijke situatie. Dat vraagt een respectvolle houding. Je krijgt als voorbereiding een basiscursus vanuit de VPTZ en de coördinatoren begeleiden je. Er wordt een luisterende en steunende houding van je verwacht. Ook hoef je niet het gesprek te schuwen en kun je jezelf inzetten om de ontstane situatie zo optimaal mogelijk te maken. Wij gaan ervan uit dat je beschikbaar bent op het moment dat het nodig is. Overdag, maar ook 's nachts. Uiteraard in overleg. Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Immers opleiding en onkosten worden betaald door de organisatie. Heb je interesse? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak met één van onze coördinatoren. Zij leggen je alles uit. Dat is natuurlijk geheel vrijblijvend. Mocht de interesse blijven dan volgt een sollicitatieprocedure.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Er zijn vrijwilligers die een zorgachtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Affiniteit duidelijk wel. Sommigen zijn ervaringsdeskundigen, ze hebben zelf een dierbare verloren en weten hoe dat voelt, maar hebben geleerd dat eigen verlies in een context te plaatsen. Vaak vervang je tijdelijk de mantelzorger, zodat deze even tijd aan zichzelf kan besteden. Je bent dus communicatief en hebt een meer dan gemiddeld inlevingsvermogen. Je kunt alert reageren op verschillende soorten situaties. Je kunt pas 'aan het bed' als je de basiscursus van VPTZ met goed gevolg hebt doorlopen. Verder worden onze vrijwilligers voortdurend bijgeschoold. Onze coördinatoren houden voeling met je gedurende je werkzaamheden, maar ook daarna. Iedere zes weken is er een breed overleg waarbij alle vrijwilligers aanwezig zijn en ook de coördinatoren. Je kunt dus altijd je vragen kwijt, ook bij collega´s. Er wordt gesproken over ervaringen. We hebben een erg leuk team mensen. Ervaring neemt een ieder mee op haar/zijn eigen manier en verder krijg je die bij ons.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Door dit werk kom je in aanraking met het meest essentiële van het leven. Door scholing en samenwerking met collega's geeft dit werk voldoening en verrijkt je eigen leven. Voor je inzet, reiskosten en telefoonkosten krijg je een onkostenvergoeding.

Biedt de organisatie scholing aan?

Basiscursus en bijscholing

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Gebruik onderstaand formulier om uw reactie op deze vacature achter te laten.

Het email adress is verplicht.