Menu

Bestuurslid Verhuur en Evenementen Molen de Kroon

Bestuursleden gezocht voor Molen de Kroon o.a. Bestuurslid Verhuur en Evenementen. Een bestuurslid heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en een rijksmonumentale molen. Een bestuurslid is niet alleen betrokken bij zijn/haar functie, maar bij het bestuur als geheel. Hij/zij draagt de betrokkenheid ook uit door regelmatig aanwezig te zijn in en rond de molen en interesse te tonen in het reilen en zeilen van de diverse onderdelen. Dit geldt ook voor grote evenementen als de Nationale Molendagen, Open Monumentenweekend, Nacht van de Mode etc.

Werktijden

  • Door de week,
  • In het weekend
  • in overleg
  • minimaal 6 vergaderingen per jaar, overige tijd zelf in te delen.

Uitgebreide taakomschrijving

- Een bestuurslid draagt actief bij aan de visie van het bestuur op de ontwikkeling van de molen en is op de hoogte welke lijn het bestuur heeft gekozen op het gebied van communicatie. Hij/zij bewaakt deze bestuursvisie binnen en buiten de Molen en houdt altijd het beleidsplan in gedachten bij zijn/haar handelen.
- Een bestuurslid is bereid om bij activiteiten een rol te vervullen, ook als die normaliter niet onder deze functiebeschrijving valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het initiëren, organiseren en meehelpen bij activiteiten en evenementen.
- Elk bestuurslid beschikt over prima communicatieve en organisatorische vaardigheden. Een bestuurslid is initiatiefrijk en pro-actief, kan stimuleren, coördineren en bestuurlijke activiteiten delegeren.
- Een bestuurslid is zich bewust van de uitstraling die zijn/haar gedrag kan hebben. Hij/zij neemt de geschreven en ongeschreven regels in acht op het gebied van sociaal gedrag, communicatie en hulpvaardigheid en gedraagt zich hiernaar. Een bestuurslid heeft een open stijl van communiceren en doet dat op een manier die passend is bij een situatie.
- Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en worden voorgedragen door het Stichtingsbestuur en benoemd voor een periode van 3 jaar.
- Een bestuurslid kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
- Is verantwoordelijk voor het evenementen- en het verhuurbeleid van de Stichting Vrienden Klarendalse Molen.
- Verzorgt de planning van de jaarlijkse evenementen.
- Is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van verhuurcontracten van Molen en Paardenstal en voor de huisregels die daarin voor huurders zijn opgenomen.
- Is aanspreekpunt voor de vrijwilligers belast met de verhuur en/of schoonmaak van de molen
- Is aanspreekpunt voor de penningmeester in relatie tot borg en huurgelden.
- Is aanspreekpunt voor omwonenden in relatie tot verhuur en evenementen.
- Ziet toe op de horeca activiteiten en komt zo nodig met initiatieven voor verbetering.
- Is actief betrokken bij het verhuur en vraagt zo nodig feedback aan onze huurders.

Deskundigheid e vaardigheden:
- Kan beleids –en planmatig denken en werken.
- Heeft ervaring met publieksevenementen, horeca en verhuur van gebouwen.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Werken met een gezellig team van vrijwilligers, enkele keren per jaar een gezellig samenkomen van de vrijwilligers, korting op bepaalde meel producten en natuurlijk waardering alom door vrijwilligers, buurtbewoners en sponsors.

Biedt de organisatie scholing aan?

nee

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Gebruik onderstaand formulier om uw reactie op deze vacature achter te laten.

Het email adress is verplicht.