Menu

Vrijwilligersbeleid

Succesvol werken met vrijwilligers staat of valt met een goed vrijwilligersbeleid. Hierin legt u vast welke rol vrijwilligers spelen in uw organisatie.

In een beleid kunt u bijvoorbeeld de volgende onderdelen opnemen:

• Taakomschrijving van de vrijwilligers
• Hoe zijn vrijwilligers verzekerd?
• Krijgen vrijwilligers een onkostenvergoeding?
• Hoe is de aannameprocedure geregeld?
• Houdt u tusentijdse evaluatie en/of voortgangsgesprekken
• Is er deskundigheidsbevordering?
• Hoe is de begeleiding op de werkplek?
• Is er beleid ten aanzien van vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
• Waar kunnen vrijwilligers terecht met vragen?
• Is er een vertrouwenpersoon voor (vrijwillige) medewerkers?

Het zijn misschien vragen waar u niet onmiddellijk antwoord op hebt. Hebt u advies nodig of iemand die meedenkt over uw huidige of nieuwe vrijwilligersbeleid? VWC Arnhem helpt u er graag mee.

Als u kwaliteit van uw vrijwilligersbeleid belangrijk vindt en dit graag eens zou toetsen, dan is de zelfevaluatie 'Goed Geregeld' een goed hulpmiddel. Aan de hand van thema's krijgt u inzicht in wat er al geregeld is en wat nog aandacht vraagt. Een handig hulpmiddel om uw beleid eens onder de loep te nemen. Uiteindelijk kunt u opgaan voor het keurmerk 'Goed Geregeld'. Wilt u er meer over weten? Neem contact met ons op, we maken graag een afspraak. Meer informatie over het keurmerk 'Goed Geregeld' vindt u hier.

Downloads
Algemeen vrijwilligerscontract
Aandachtspunten vrijwilligersbeleid

Informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Arnhem vindt u hier

PEP Den Haag heeft ook een praktische handleiding over werken met vrijwilliges en vrijwilligersbeleid